قبول وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه امور ثبت احوال و اخذ پاسپورت

وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل کیفری ( جزایی ) ، وکیل حقوقی ( مدنی ) ، وکیل خانوادگی (طلاق و ازدواج ) ، وکیل ملکی ، وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل مهاجرتی ، وکیل مهاجرین و اتباع خارجه ، وکیل ثبت احوال ، وکیل داوری وصلح و سازش ، وکیل ایرانیان مقیم خارجه از کشور ، وکیل دادگاه تجدید نظر ، وکیل وصول مطالبات ، وکیل بانکی ، وکیل ارزی ، وکیل بازرگانی ، وکیل تصادفات و خسارات بیمه ای ، وکیل ثبتی ، وکیل اخذ نمایندگی و ایزو ، وکیل امور قراردادها
برای اطلاعات بیشتر و تصمیم بهتر می توانید به سایت های موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مراجعه نمایید 
   www.yasnahome.com
www.yasnasa.com
 www.yasnairan.com
www.yasnalawyer.com
www.yasnamigration.com
 (نقش وکیل و مشاورخوب این است که احتمال خطاها را کم کند و در تصمیم گیری درست شما را یاری نماید )

 

موسسه حقوقی و بین المللی سپند افرین یسنا  از مشاوران حقوقي  و  وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی  ویژه خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقي  و قبول وکالت ، در خصوص دعاوی مربوط  به  ثبت احوال ، به شرح ذیل ارائه می نماید :
1- ارائه ي مشاوره حقوقي و قبول وكالت  در زمينه ي دعوای حجر ، اثبات بلوغ  برای ازدواج  ، تغییر جنسیت
2- ارائه ي مشاوره حقوقي  و قبول وكالت در زمينه ي تصحیح  و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ، اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت ، تغییر نام کوچک
3- ارائه ي مشاوره حقوقي  و قبول وكالت در زمينه ي ابطا ل واقعه  فوت ، ابطال نسبت یا نفی آن ،
4- ارائه ي مشاوره حقوقي  و قبول وكالت در زمينه ي دعوی ابوت یا بنوت
5- و ساير امور و دعاوي ثبت احوال
 موارد مربوط به ثبت احوال
آنچه در حقوق احوال شخصیه نامیده می شود و مجموعه ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان را صرفنظر از شغل و مقام او در اجتماع، شکل می دهد، در جامعه مسائلی را ایجاد می کند که سازمان ثبت احوال به نوعی به عنوان یک نهاد دولتی به عنوان بازوی نظام قضایی ایران به برخی از این مسائل و دعاوی ناشی از آن رسیدگی می کند.
وظایف سازمان به شرح زیر است:
1- ثبت تولد و صدور شناسنامه برای نوزادان
2- ثبت مرگ و صدور گواهی وفات
3- تعویض شناسنامه
4- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
5- صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجه
6- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
7- تهیه آمارهای جمعیتی
بسیار واضح و روشن است که شناسنامه هر شخصی نشان دهنده هویت آن شخص است و مدرک شناسایی اوست.اما آنچه در زمان تولد هر شخصی در شناسنامه اش ثبت شده، در صورت حصول شرایطی قابل اصلاح است:
تغییر نام کوچک:
انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشد،
 اسامی مرکبی که عرفا یک اسم محسوب نمی شوند. مانند سعید بهزاد
 عناوین کشوری یا لشکری و القاب،
 نام های زننده و مستهجن
 نام های نامتناسب با جنس،
 نام های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های والای انسانی،
 نام هایی که موجب تحقیر اشخاص می شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشد ممنوع و قانون تغییر آنها را جایز دانسته است
القاب اعم از ساده و مرکب. مانند: ملک الدوله
نام هایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد. مانند ژاکاردو
حذف کلمات زائد و غیرضروری در نام: غلام
تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص
هم نام بودن فرزند با پدر یا مادر در یک خانواده
هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده
تغییر نام ها از عربی به شکل فارسی از قبیل: اسمعیل به اسماعیل
تغییر نام کسانی که با تایید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند
تغییر نام کسانی که نام آنها اسامی هفته باشد
تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است
پیشوند “عبد” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آن را بنماید
همچنین درصورتی که شخص معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به سم دیگری می شناسند و او را به آن نام خطاب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.
در صورت وجود یکی از شرایط بالا، شخص بالای 18 سال یا کمتر از 18 سال  که دارای حکم رشد باشد، با در دست داشتن اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه محل اقامت خود و به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان یا بخش صادر کننده سند سجلی، طرح و اقامه کند. لازم به ذکر است پدر یا جد پدری با ارئه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال و سرپرست قانونی( قیم، امین، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او محرز شده باشد می تواند اقدام نماید.
البته برای تغییر نام می توان به ادارات ثبت احوال سراسر کشور (نه لزوما محل صدور شناسنامه) نیز مراجعه نمود.
درخواست تغییر نام می بایست بعد از ثبت در هیئت اختلاف اداره ذیربط ( محل صدور شناسنامه ) مطرح  نسبت به آن با رعایت رعایت قوانین تصمیم گیری می شود.
موارد تغییر نام خانوادگی:
1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد
2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد
3- هر گاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت  با ام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد
4- تغیر نام خانوادگی به منظور وحدت با ناپدری
5- هر گاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش آید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد
6-نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش های اسلامی باشد
7- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل نامناسب باشد. مانند: مشهدی، اصفهانی
8- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد
9- نام خانوادی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد. مانند: حیدری علی آبادی
10- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد. مانند اینانلو صابری
11- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از مشاغل باشد.مانند حمیدی طباخ
12- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه، حرف، عدد یا کلمه زائد.
در صورت وجود شرایط بالا و موافقت سازمان ثبت احوال کشور، شخص بالای 18 سال یا کمتر از 18 سال با در دست داشتن حکم رشد با ارایه دادخواست به دادگاه مراجعه می کنند و با صدور حکم از سوی دادگاه، این حکم را به دفاتر ثبت احوال ارجاع می دهند. لازم به ذکر است پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال و سرپرست قانونی( قیم، امین، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او محرز شده باشد می تواند اقدام نماید.
تغییر سن: در این صورت با توجه به ادعای صورت گرفته از سوی مدعی مرجع رسیدگی کننده متفاوت خواهد بود.
درصورتی که ادعای اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کمتر از 5 سال باشد. مدعی باید به دادگستری رجوع کند و با تقدیم دادخواست طرح دعوی کند
در صورتی که متقاضی مدعی باشد اختلاف سن مندرج در شناسنامه بیشتر از 5 سال است، اختلاف در کمیسیون مطرح خواهد شد این کمیسیون متشکل از 5 نفر است که به اختلاف رسیدگی می کند و در صورت لزوم موضوع را برای تشخیص سن به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. لازم به ذکر است تشخیص کمیسیون در تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
  گذرنامه المثنی
مدارك لازم جهت صدور گذرنامه المثني
1-  تقاضاي كتبي با شرح كامل واقعه فقدان گذرنامه + فتوكپي
2-  تكميل و امضاء پرسشنامه ها ( نام شغل را در پرسشنامه ها بطور كامل وروشن بنويسيد  و از درج عناوين عام مانند دكتر، كاسب، آزاد، مهندس و پيشه ور… خودداري نمايند. )
3-  نسخه اي از گزارش پليس محل در باره فقدان گذرنامه + فتوكپي
4-  8 قطعه عكس 3*4 جديد، يك فرم و يك اندازه از روبرو و بدون عينك رنگي يا سياه و سفيد. آقايان با كت وخانم ها با حجاب كامل اسلامي بدون استفاده از كلاه و شال بطور يكه فقط گردي صورت نمايان باشد و از تاريخ گرفتن عكس  بيش از شش ماه نگذشته باشد .
5-  اصل شناسنامه و دو سري فتوكپي پشت وروي آن
6-  اصل كارت اقامت ودو سري فتوكپي پشت و روي آن ( در صورتيكه مدارك با پست ارسال مي شود بجاي اصل اجازه  اقامت  فتوكپي برابر اصل شده در پشت كافي  مي باشد).
7-  فوكپي از صفحات گذرنامه مفقود شده ( در صورت امكان ) فرم 101
تمديد گذرنامه
    گذرنامه علاوه بر اعتبار 5 ساله اوليه، براى مدت 5 سال ديگر تمديد ميگردد.
مدارك لازم:
– اصل گذرنامه
– تكميل يك برگ پرسشنامه تمديد گذزنامه (فرم شماره101)
– تصوير اجازه اقامت
– پرداخت هزينه تمديد گذرنامه
– يك قطعه عكس جديد 4 ´ 3
– پاكت برگشت با تمبر كافى جهت پست سفارشى
تجديد گذرنامه
    در موارد زير گذرنامه تجديد يا تعويض  ميگردد
– پايان يافتن اعتبار ده ساله
– پرشدن صفحات گذرنامه
– در صورت تغيير يافتن نام نام خانوادگى و يا تاريخ تولد به استناد شناسنامه ايرانى
مدارك لازم:
– اصل گذرنامه
– اصل شناسنامه و دوبرگ فتوكپى آن
– اصل اجازه اقامت و فتوكپى آن
– 5 قطعه عكس4 4 3 جديد (بدون عينك وكلاه و براى خانمها باحجاب كامل اسلامى)
–  تكميل دوبرگ پرسشنامه تجديد گذرنامه (فرم شماره 101)
–  پرداخت هزينه گذرنامه
– جهت همراهان گذرنامه ( اصل و فتوكپى شناسنامه و 5 قطعه عكس 4 4 3 افراد بالاى  2 سال ضرورى است)
– پاكت برگشت يا تمبر كافى جهت پست سفارشى
مفقود يا مخدوش شدن گذرنامه
 در صورتيكه گذرنامه مفقود ، مخدوش و يا غير قابل استفاده  باشد  پس از رسيدگى لازم گذرنامه ديگرى صادرميگردد.
مدارك لازم:
– تكميل دوبرگ پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره101)
– شرح چگونگي مفقود يا مخدوش شدن گذرنامه
– گزارش پليس در مورد گذرنامه مفقوده
–  ارائه هرگونه مدركى مشخص كننده تاريخ آخرين خروج از كشورباشد (در مورد گذرنامه مفقوده). در غير اينصورت اعلام تاريخ دقيق (روز – ماه – سال شمسى و خروج) ضرورى است.
– افرادى كه گذرنامه آنهامخدوش – آبديده و يا پاره شده است لازم است اصل گذرنامه را ارائه نمايند.
– 6 قطعه عكس 4 ´ 3جديد
–  اصل شناسنامه و دوبرگ فتوكپى آن
–  اصل اجازه اقامت و فتوكپى آن
–  پرداخت هزينه صدورگذرنامه
تفكيك گذرنامه  (دريافت گذرنامه براى همراهان)
 صدور گذرنامه جداگانه جهت همراهان (همسر و فرزندان) پس از درخواست دارنده گذرنامه و ارائه مدارك ذيل انجام خواهد شد.
مدارك لازم:
– تكيمل دو برگ پرسشنامه تفكيك گذرنامه توسط متقاضيان بالاى 18 سال (فرم شماره 101)
  – اصل گذرنامه اى كه همراه بوسيله آن از كشور خارج گرديده است
  – اصل شناسنامه (همراه) و فتوكپي آن
  – شش قطعه عكس 4 ´ 3 جديد
  – پرداخت هزينه صدور گذرنامه و مابه التفاوت عوارض خروج از كشور همراه طبق تعرفه
  – پاكت برگشت با تمبر كافي جهت پست سفارشي
يادآورى : صدورگذرنامه جداگانه جهت اشخاص كمتر از 18 سال تمام  با اجازه كتبى ولى يا قيم آنان در موارد ذيل امكان پذيرخواهد بود.
1 – افراديكه يكى از والدين يا قيم قانونى آنها مقيم خارج از كشور باشد
2 – همسر و فرزندان كسانيكه براى فرصتهاى مطالعاتى بيش از 6 ماه اعزام  شده يا مى شوند و نيز همسر و فرزندان دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور با تاييد وزارت فرهنگ و  آموزش عالى يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
تغيير محل اقامت
– اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت  داشته، و مركز امور مهم او نيز در آنجا باشد. اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است . بانوان متاهل با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مى توانند اقامتگاه يا مسكن جداگانه اختيار كنند. اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولى ياقيم آنان است.
– ايرانيانيكه داراى اجازه اقامت معتبر بوده و مدت حداقل 6 ماه ( براى ايرانيان حوزه خليج فارس سه ماه) در آن كشور اقامت داشته باشند. با رعايت  مواد  قانون مدنى ايران مى توانند كه نسبت به تغيير محل اقامت گذرنامه اشان اقدام نمايند.
 مدارك لازم:
 – تكميل فرم درخواست تغيير محل اقامت (فرم شماره  102)
 – اصل گذرنامه
 – اصل اجازه اقامت و فتوكپى آن
 – ارائه رضايت نامه رسمى شوهر براى بانوان متاهل(فرم شماره 104)
 – 2 قطعه عكس 4X3 جديد
 –  پاكت برگشت با تمبر كافى جهت پست سفارشى
اجازه خروج از کشور
 نمايندگيهاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور جهت ايرانيان مقيم و ساكن خارج از كشورمجوز خروج از ايران بشرح ذيل صادر مى نمايند.
 1 – اجازه خروج مكرر جهت مقيمين
 اجازه خروج مكرر اجازه اى است كه به منظور ارائه تسهيلاتى براى مسافرت و تردد ايرانيان مقيم خارج از كشور توسط نمايندگيهاى جمهورى اسلامى ايران صادر مىگردد.
الف – دارندگان اجازه خروج مكرر در صورت اقامت كمتر از 4 ماه در ايران و براى يكبار در سال از پرداخت عوارض خروج معاف مى باشند.
ب  – دارندگان اجازه خروج مكرر كه بين 4 تا 6 ماه در ايران توقف  داشته باشند پس از پرداخت عوارض خروج به يكى از شعب بانكهاى ملى ، بدون مراجعه به اداره كل گذرنامه ميتوانند از كشور خارج شوند.
ج  – دارندگان اجازه خروج  مكرر كه بين 6 ماه تا يكسال در ايران توقف داشته باشند پس از اخذ نامه از اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و ارائه  آن به اداره كل گذرنامه نيروى انتظامى وپرداخت عوارض خروج مى توانند از كشور خارج شوند.
 مدارك لازم :
– تكميل دوبرگ پرسشنامه  خروج مكرر (فرم شماره  103)
   – اصل گذرنامه
   – دوقطعه عكس 4 ´ 3 جديد
   – اجازه اقامت و تصوير آن
   – اصل برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومى (مشمولان عادى، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس تا پايان سال 1333 و گروه پزشكى ، پزشك، دندانپزشك و داروساز تا سال 1337 معاف مى باشند).
   – پاكت برگشت با تمبر كافى جهت پست سفارشى
   2 – اجازه خروج يكبار جهت مشمولين
 ايرانيان  مشمول خدمت نظام وظيفه كه تا تاريخ 29/12/1376 خارج از كشوربوده اند ميتوانند براى يكبار در سال حداكثر به مدت 3 ماه مجوز خروج از كشور از نمايندگيهاى جمهورى اسلامى ايران در محل اقامت خود دريافت نمايند.
مدارك لازم:
– تكميل فرم شماره 223
– اصل گذرنامه معتبر
– 2 قطعه عكس جديد 4 3´
  3 – اجازه خروج دانشجوئى
اجازه خروج دانشجوئى به دانشجويانيكه درخارج از كشور مشغول تحصيل بوده و داراى پرونده دانشجوئى در نمايندگى محل اقامت خود ميباشند اعطاء ميگردد.
– تكميل فرم شماره 504
   – اصل گذرنامه
 – 2 قطعه عكس  4´3
اضافه کردن همراهان
 مدارك لازم جهت همراه نمودن همسر در گذرنامه:
– اصل شناسنامه عكس دار وفتوكپي كليه صفحات آن
– اصل گذرنامه و يك سري فتوكپي از صفحات 2 الي 11 و نيز صفحات حاوي آخرين مهرهاي ورود وخرج از ايران
– اصل اجازه اقامت معتبر و فتوكپي پشت و رو
– چهار قطعه عكس 4*3 جديد، يك فرم ويك اندازه وبدون عينك رنگي يا سياه سفيد از روبرو ( تمام رخ ). آقايان با كت و خانمها با حجاب كامل بدون استفاده از كلاه وشال بطور يكه فقط گردي صورت نمايان باشد و از تاريخ گرفتن عكس بيش از شش ماه نگذشته باشد
– تكميل فرمهاي ضميمه ( لطفا فرمها را دقيق وكامل وبدونه قلم خوردگي تكميل نموده و امضاء نمايند نام شغل را در پرسشنامه ها بطور كامل و روشن بنويسيد و ازدرج عناوين دكتر كاسب آزاد مهندس وپيشه ور خودداري نمايند.
– فتوكپي شناسنامه همسر
– دو قطعه عكس همسر
– تقاضاي كتبي صاحب گذرنامه
– فتوکپی اجازه اقامت همسر
– پراخت تعرفه كنسولي
 مدارك لازم جهت همراه نمودن فرزندان در گذرنامه:
– اصل شناسنامه عكس دار وفتوكپي كليه صفحات آن
– اصل گذرنامه و يك سري فتوكپي از صفحات 2 الي 11 و نيز صفحات حاوي آخرين مهرهاي ورود وخرج از ايران
– اصل اجازه اقامت معتبر و فتوكپي پشت و رو
– چهار قطعه عكس 4*3 جديد، يك فرم ويك اندازه وبدون عينك رنگي يا سياه سفيد از روبرو ( تمام رخ ). آقايان با كت و خانمها با حجاب كامل بدون استفاده از كلاه وشال بطور يكه فقط گردي صورت نمايان باشد و از تاريخ گرفتن عكس بيش از شش ماه نگذشته باشد
– تكميل فرمهاي ضميمه ( لطفا فرمها را دقيق وكامل وبدونه قلم خوردگي تكميل نموده و امضاء نمايند نام شغل را در پرسشنامه ها بطور كامل و روشن بنويسيد و ازدرج عناوين دكتر كاسب آزاد مهندس وپيشه ور خودداري نمايند.
– فتوكپي شناسنامه فرزندان
– دو قطعه عكس فرزندان
– تقاضاي كتبي صاحب گذرنامه .
– پراخت تعرفه كنسولي
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت با یک وکیل متخصص (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقت مان را بگیرد .
موسسه حقوقي بین المللی یسنا هميار و پشتيبان شماست.
در اين همياري چتر امنيت و اطمينان خاطر بر كليه روابط تجاري شما سايه انداز خواهد بود. ما با ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي تخصصي به شما همواره حقوق شما را تضمين كرده و به شما اين اطمينان خاطر را مي دهيم كه حق را مي شود محافظت نموده و در جريان رسيدگي آنرا احقاق نمود.

 

 

مادام که وجدانهای بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق ، وثیقه سوگندشان می سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی ناپذیز و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنیست.
مدیر عامل موسسه یسنا
مهدی افشارزاده