وکیل دادگاه تجدید نظر ، قبول وکالت در کلیه دعاوی پرونده های دادگاههای تجدید نظر در سراسر ایران

  وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های حقوقی ( مدنی )  ، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های  کیفری (جزایی) ، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های خانوادگی ، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های ملکی ( املاک و مستغلات  ، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های بانکی ، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در دادگاه تجدید نظر خواهی در دادنامه های وصول مطالبات و غیره
برای اطلاعات بیشتر و تصمیم بهتر می توانید به سایت های موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مراجعه نمایید 
   www.yasnahome.com
www.yasnasa.com
 www.yasnairan.com
www.yasnalawyer.com
www.yasnamigration.com
 (نقش وکیل و مشاورخوب این است که احتمال خطاها را کم کند و در تصمیم گیری درست شما را یاری نماید )
پذیرفتن  وکالت و مشاوره در دادگاهای تجدید نظرخواهی توسط وکیل متخصص و پایه یک دادگستری
موسسه حقوقی و بین المللی یسنا  ارائه دهنده خدماتی حقوقی  توسط بهترین و مجرب ترین وکلای  پایه یک دادگستری در ایران جهت قبول وکالت و مشاوره در دادگاههای تجدید نظر در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید.  لذا با توجه به امور تخصصی تجدید نظرخواهی و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه تجدید نظرخواهی از حکم صادره، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مشورت نمایید و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.
تجدید نظرخواهی توسط وکیل متخصص و پایه یک دادگستری
تجدید نظر خواهی، اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم است.که شما عزیزان می توانید با وکلای متخصص و پایه یک دادگستری موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مشورت نمایید .
1- آیا سوال شما در خصوص تجدید نظرخواهی است؟
2-آیا مراحل حقوقی تجدید نظرخواهی را در دستگاه های قضایی می دانید؟
3- آیا در خصوص چگونگی تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی اطلاعاتی دارید؟
4- آیا می دانید مهلت قانونی جهت دادخواست تجدید نظرخواهی چقدر است؟
5- آیا شما به وکیل متخصص در تجدید نظرخواهی نیاز دارید؟
6- تجدید نظر خواهی کیفری با تجدید نظر خواهی حقوقی چه تفاوتهایی دارد؟
7- آیا حکم طلاق توافقی، قابل تجدیدنظر خواهی است؟
موسسه حقوقی و بین المللی یسنا  ارائه دهنده خدماتی حقوقی  توسط بهترین و مجرب ترین وکلای  پایه یک دادگستری در ایران جهت قبول وکالت و مشاوره در دادگاههای تجدید نظر در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید.
تعریف دادگاهای تجدید نظرخواهی
تجدید نظر در لغت به معنی دوباره نظر کردن  یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری است. تجدید نظر خواهی نیز در اصطلاح حقوقی، از مفهوم لغوی آن به دور نمی باشد و در اصطلاح حقوقی، قضاوت کردن مجدد امری که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است، تجدید نظرخواهی نام دارد. در واقع در مرحله تجدید نظرخواهی، عملکرد قاضی در مرحله نخستین و بدوی، توسط دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار می گیرد. دادگاه تجدید نظر از همان اختیارات دادگاه بدوی برخوردار است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی می‌کند اما از حیث سلسله مراتب قضایی مرجع تجدید نظر، مرجعی عالی محسوب می‌ شود. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی بدین معنا است که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رای تجدید نظرخواسته اختیار مطلق دارد.
 بنابراین هر یک از اصحاب دعوا، ممکن است مدعی این موضوع باشند، که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است که این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان تجدیدنظر خواهی، پیش بینی گردیده است تا شخصی به ناحق، مجکوم یا مجازات نگردد.
آرای قابل تجدید نظر مطابق قانون آیین دادرسی مدنی معرفی گردیده اند:
احکام صادره در دعاوی مالی: احکام صادره در دعاوی مالی در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد و خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدید نظرخواهی خواهند بود، حتی اگر محکوم به حکم، سه میلیون ریال یا کمتر باشد و یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود.
احکام صادره در دعاوی غیرمالی: کلیه احکام صادره غیر مالی، اعم از غیرمالی ذاتی و یا اعتباری قابل تجدیدنظرخواهی خواهند بود.
احکام راجع به متفرعات دعوا: احکام راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدید نظر خواهد بود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. در این مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوا و میزان خواسته نیز تاثیری ندارد.
قرارهای ذیل در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد:
1- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
2- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود
3- قرار عدم استماع دعوا
4- قرار سقوط دعوی
5- جهات تجدید نظرخواهی
جهات تجدید نظر در امور مدنی و کیفری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موارد زیر اعلام شده است:
1- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
2- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
3- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی
4- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
5- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود
 اشخاصی که حق تجدید نظرخواهی دارند
در خصوص احکام حقوقی: طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها و در مورد مدیران شرکت ها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء محسوب شوند.
در مورد احکام کیفری: محکوم ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او، هم چنین دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
مهلت تجدید نظرخواهی
مهلت درخواست تجدید نظر، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است که اصحاب دعوی می توانند در مهلت تعیین شده درخواست خود را تقدیم دادگاه نمایند.
آثار تجدید نظرخواهی و تصمیمات دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی اثر تعلیقی دارد به این معنا که تا انقضاء مهلت تجدید نظر، حکمی که از آن تجدید نظر شده است قابل اجرا نمی‌ باشد و تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود. همچنین تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی دارد به این معنا که اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با همان مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.
پس از ارائه دادخواست تجدید نظر توسط هر یک از اصحاب دعوی، چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد. همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را نقض کند اما اظهار نظر نکند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
مدارک لازم جهت دادخواست تجدید نظر
1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
2- حکم صادر شده از دادگاه بدوی به همراه دادخواست تجدید نظر و لایحه ی تنظیمی
3- سایر مستنداتی که می تواند جهت بررسی مجدد حکم، در نظر قاضی و دادگاه تاثیرگذار باشد.
تجدید نظر خواهی کیفری به دفتر دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده است تقدیم می گردد و تجدید نظر خواهی حقوقی، در تهران و مراکز استانها به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها به شعبه صادر کننده حکم بدوی تقدیم می گردد.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت با یک وکیل متخصص (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقت مان را بگیرد .
موسسه حقوقي بین المللی یسنا هميار و پشتيبان شماست.
در اين همياري چتر امنيت و اطمينان خاطر بر كليه روابط تجاري شما سايه انداز خواهد بود. ما با ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي تخصصي به شما همواره حقوق شما را تضمين كرده و به شما اين اطمينان خاطر را مي دهيم كه حق را مي شود محافظت نموده و در جريان رسيدگي آنرا احقاق نمود.