قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تحصیلی لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت کاری و نیروی متخصص لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای ازدواج لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تجاری لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع ریجکتی ویزای لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع دیپورتی اقامت لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی

قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تحصیلی روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت کاری و نیروی متخصص روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای ازدواج روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تجاری روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع ریجکتی ویزای روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع دیپورتی اقامت روسیه ،مسکو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی
ژانویه 26, 2020
قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تحصیلی نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت کاری و نیروی متخصص نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای ازدواج نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تجاری نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع ریجکتی ویزای نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع دیپورتی اقامت نروژ ، اسلو توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی
ژانویه 26, 2020

مهاجرت به لیتوانی

قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تحصیلی لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و  مشاوره در اخذ اقامت کاری و نیروی متخصص لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای ازدواج لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای تجاری لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع ریجکتی ویزای لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی – رفع دیپورتی اقامت لیتوانی ، ویلنیوس توسط وکیل مهاجرتی و بین المللی

موسسه حقوقی و بین المللی یسنا  اولین مجموعه حقوقی و دپارتمان شده با ساختار مدرن و تخصصی  در کشور ایران می باشیم و نیز مفتخریم که با داشتن تیم متخصص و مجرب به عنوان یکی از متخصص ترین مجموعه های حوزه مهاجرتی با همکاری وکلا و موسسات حقوقی در کلیه کشور ها در خدمت شما عزیزان باشیم .

برای اطلاعات بیشتر و تصمیم بهتر می توانید به سایت های موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مراجعه نمایید 

   www.yasnahome.com
(قسمت :حقوق مهاجرت )www.yasnasa.com
(قسمت :مهاجرت ، ویزا )www.yasnairan.com
(قسمت : مهاجرت و اقامت )www.yasnalawyer.com
(قسمت :مهاجرت و ویزا )www.yasnamigration.com

قبول وکالت و مشاوره در مهاجرت به کشور لیتوانی ، ویلنیوس زیر نظر وکلای مهاجرتی و بین المللی

موسسه حقوقی و بین المللی  یسنا با داشتن وکلای متخصص و بین المللی در زمینه مهاجرت افتخار این را دارد تا با قبول وکالت و مشاوره در امور مهاجرت کشور لیتوانی ، ویلنیوس در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد .

روشهای مهاجرت به کشور لیتوانی ، ویلنیوس

1- مهاجرت به لیتوانی ، ویلنیوس از طریق سرمایه گذاری
2- مهاجرت به لیتوانی ، ویلنیوس از طریق استخدام نیروی متخصص ( جاف افر )
3-مهاجرت به لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ازدواج
4- مهاجرت به لیتوانی ، ویلنیوس از طریق تحصیلی
5- مهاجرت به لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ثبت شرکت
وکلا و کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با چندین سال سابقه کار در زمینه مهاجرت ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو برای شما هموطنان عزیز این امکان را برای شما فراهم ساخته تا رویای زندگی بهتر را محقق سازید.
ما با آگاهی از بروزترین قوانین مهاجرت و تمامی شرایط به شما کمک خواهیم کرد تا این شانس ناب را دریابید و فرصت ساخت فردایی بهتر را از دست ندهید.

قبول وکالت و مشاوره در اخذ انواع  ویزای کشور لیتوانی ، ویلنیوس زیر نظر وکلای مهاجرتی و بین المللی

موسسه حقوقی و بین المللی  یسنا با داشتن وکلای متخصص و بین المللی در زمینه مهاجرت افتخار این را دارد تا با قبول وکالت و مشاوره در اخذ انواع ویزای کشور لیتوانی ، ویلنیوس در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد .
انواع ویزای لیتوانی ، ویلنیوس
1- اخذ ویزای توریستی لیتوانی ، ویلنیوس
2- اخذ ویزای تجاری ( سرمایه گذاری ) لیتوانی ، ویلنیوس
3- اخذ ویزای کاری و نیروی متخصص ( جاف آفر ) لیتوانی ، ویلنیوس
4- اخذ ویزای ازدواج لیتوانی ، ویلنیوس
5- اخذ ویزای دیدار از فرزند لیتوانی ، ویلنیوس
وکلا و کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با چندین سال سابقه کار در زمینه مهاجرت ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو برای شما هموطنان عزیز این امکان را برای شما فراهم ساخته تا رویای زندگی بهتر را محقق سازید.

قبول وکالت و مشاوره در اخذ انواع  اقامت کشور لیتوانی ، ویلنیوس زیر نظر وکلای مهاجرتی و بین المللی

موسسه حقوقی و بین المللی  یسنا با داشتن وکلای متخصص و بین المللی در زمینه مهاجرت افتخار این را دارد تا با قبول وکالت و مشاوره در اخذ انواع اقامت کشور لیتوانی ، ویلنیوس در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد .

روشهای اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس

1- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی
2- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق کاری و نیروی متخصص ( جاف آفر )
3- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق سرمایه گذاری از یک صد هزار دلار تا پانصد هزار دلار کانادایی
4- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ازدواج
5- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق تولد فرزند
6- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق تحصیلی
7- اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس از طریق خرید ملک
وکلا و کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با چندین سال سابقه کار در زمینه مهاجرت ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو برای شما هموطنان عزیز این امکان را برای شما فراهم ساخته تا رویای زندگی بهتر را محقق سازید.

قبول وکالت و مشاوره در اخذ شهروندی ( پاسپورت )   کشور لیتوانی ، ویلنیوس زیر نظر وکلای مهاجرتی و بین المللی

روشهای اخذ اقامت لیتوانی ، ویلنیوس

1- اخذ شهروندی ( پاسپورت )  لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی
2- اخذ شهروندی ( پاسپورت )  لیتوانی ، ویلنیوس از طریق کاری و نیروی متخصص ( جاف آفر )
3- اخذ شهروندی ( پاسپورت )  لیتوانی ، ویلنیوس از طریق سرمایه گذاری
4- اخذ شهروندی ( پاسپورت )  لیتوانی ، ویلنیوس از طریق ازدواج
5- اخذ شهروندی ( پاسپورت )  لیتوانی ، ویلنیوس از طریق تولد فرزند
6- اخذ شهروندی ( پاسپورت ) لیتوانی ، ویلنیوس از طریق تحصیلی
وکلا و کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با چندین سال سابقه کار در زمینه مهاجرت ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو برای شما هموطنان عزیز این امکان را برای شما فراهم ساخته تا رویای زندگی بهتر را محقق سازید.

قبول مشاوره در آموزش زبان رسمی کشور لیتوانی زیر نظر بهترین مدرسین زبان

همه ی ما به خوبی آگاه هستیم که یکی از مزایای بسیار تحصیل و زندگی در خارج از کشور، فرصت یادگیری یک زبان جدید است اما این همیشه به این معنی نیست که می خواهیم به یک زبان دیگر تحصیل یا زندگی کنیم- مخصوصا اگر اینکه زبان آنجا با زبان مادری شما تفاوت زیادی داشته باشد .آموزش زبان رسمی کشور لیتوانی  در 120 روز زیر نظر بهترین مدرسین زبان لیتوانی در خدمت شما هموطنان گرامی می باشیم .
وکلا و کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با چندین سال سابقه کار در زمینه مهاجرت ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو برای شما هموطنان عزیز این امکان را برای شما فراهم ساخته تا رویای زندگی بهتر را محقق سازید.

پذیرفتن وکالت و مشاوره در خدمات بازرگانی و تجاری در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن “ توسط وکیل مهاجرتی و پایه یک دادگستری ( شهرهای  ویلنیوس، کاوناس،کلایپدا،الیتاس،اوتنا و غیره )

موسسه حقوقی بین المللی یسنا  با بهرگیری از وکلای خوشنام و مجرب خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص خدمات بازرگانی و تجاری در کشور  استونی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  به شرح ذیل می باشد:
1- پذیرفتن  وکالت و مشاوره در گرفتن نمایندگی از جمله نمایندگی انحصاری از شرکتهای معتبر و بین المللی کشور  بلغارستان ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  .
2- پذیرفتن  وکالت و مشاوره در واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از کشور ایران به کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  و بلعکس .
3- پذیرفتن  وکالت و مشاوره در حمل ونقل بین المللی ( هوائی ، دریایی ، زمینی ) از لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  به ایران و بلعکس .
4- پذیرفتن  وکالت و مشاوره در اخذ کلیه قراردادهای بازرگانی بین تجار و شرکتهای ایرانی با تجار و شرکتهای کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  .
5- پذیرفتن  وکالت و مشاوره در خرید و تهیه انواع کالا از کشور  لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  برای ایرانیان .

پذیرفتن وکالت و مشاوره در خدمات بانکی بین المللی و نقل و انتقالات ارزی در لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن “ توسط وکیل مهاجرتی و پایه یک دادگستری( شهرهای  ویلنیوس، کاوناس،کلایپدا،الیتاس،اوتنا و غیره )

موسسه حقوقی بین المللی یسنا  با بهرگیری از وکلای خوشنام و مجرب خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص خدمات بانکی بین المللی و نقل و انتقالات ارزی کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  به شرح ذیل می باشد:
1- پذیرفتن  و کالت و مشاوره در باز کردن حساب بانکی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  .
2-پذیرفتن  وکالت و مشاوره در گشایش اعتبار ( BG   )  برای خرید کلیه کالاهای کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”     .
3-پذیرفتن  وکالت و مشاوره در صدور ( LC ) ضمانت نامه بانکی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  .
4-پذیرفتن  وکالت و مشاوره در فاینانس پروژه ها از شرکتهای کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ” .
5-پذیرفتن  وکالت و مشاوره در صدور حواله ارزی و همچنین انتقال ارز فی مابین کشورهای ایران و لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ” .

 اتحادیه اروپا ( شینگن )  یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی است که از 28 کشور اروپایی تشکیل شده است:

1- آلمان پایتخت برلین 2- فرانسه پایتخت پاریس 3- ایتالیا پایتخت رم 4- اسپانیا پایتخت مادرید 5- بلژیک پایتخت بروکسل 6- بلغارستان پایتخت صوفیه 7- اتریش پایتخت وین  8- جمهوری چک پایتخت کپنهاک 9- استوانی پایتخت تالین 10- فنلاند پایتخت هلسینکی 11- یونان پایتخت آتن 12- مجارستان پایتخت بوداپست 13- سوئیس پایتخت برن 14- لتونی پایتخت ریگا 15- لیتوانی پایتخت ویلنیوس 16- لوکزامبورگ پایتخت لوکزامبورگ 17- مالت پایتخت والتا 18- هلند پایتخت آمستردام 19- لهستان پایتخت ورشو 20- پرتغال پایتخت لیسبون 21- رومانی پایتخت بخارست 22- اسلواکی براتیسلاوا 23- اسلوونی پایتخت لیوبلیانا 24- سوئد پایتخت استکهلم 25- کرواسی زاگرب 26- قبرس پایتخت نیکوزیا 27- دانمارک پایتخت کپنهاک 28- نروژ پایتخت اسلو
کشورهای که جز اتحادیه اروپا هستند ولی عضو پیمان شینگن نیستند :
1- جمهوری ایرلند پایتخت دوبلین 2- کرواسی پایتخت زاگرب

کشورهای که جز قاره اروپا می باشند ولی جز اتحادیه اروپا و پیمان شینگن نمی باشند :

1- بریتانیا ( انگلستان پایتخت: لندن  2- اسکاتلند پایتخت: اِدینبرا 3-  ولز پایتخت : کاردیف 4- ایسلند پایتخت : ریکیاویک 5- بوسنی هزگوین پایتخت : سارایوو 6- بلاروس پایتخت : مینسک 7- روسیه  پایتخت : مسکو 8- اوکراین پایتخت : کیف 9- مولداوی پایتخت : کیشیناو 10- ارمنستان پایتخت :  ایروان 11- آذربایجان پایتخت : باکو 12- گرینلند پایتخت :  گات هاپ 13-گوزوو پایتخت : پریشتینا 14- ترکیه پایتخت آنکارا 15- صربستان پایتخت : بلگراد 16- مونته‌ نگرو  پایتخت : پودگوریتسا  17- مقدونیه پایتخت : اسکوپیه : 18- گرجستان پایتخت : تفلیس 19- موناکو پایتخت : موناکوویل

  خدمات موسسه حقوقی و بین المللی یسنا  در کشور استونی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ” (شهرهای صوفیه، پلوودیو، وارنا، بورگاس، روسه، استارا زاگورا و غیره )   شامل موارد زیر می شود:

1- افتتاح حساب بانکی شخصی دریکی از بانکهای کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
2- اخذ گواهی بانکی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
3- افتتاح حساب بانکی بنام شرکت  لیتوانیایی    ثبت شده در کلیه مناطق کشور  لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
4- اخذ پروانه فعالیت اداری برای فعالیت شرکت در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
5-  اخذ بیمه سلامت کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
6-  اخذ بیمه نامه برای شرکت ثبت شده  لیتوانیایی    در کلیه مناطق کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
7- اخذ پروانه مالیاتی برای شرکت لیتوانیایی    در کلیه مناطق کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
8- اخذ وکالت نامه مبنی بر کار وهدف از اقامت کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ” برای اشخاص حقیقی و حقوقی
9- بررسی مدارک لازم برای سفرواقامت ، تاسیس شرکت و اجاره دفتر اداری توسط وکیل رسمی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
10- خرید سیم کارت تلفن همراه در کلیه مناطق کشور جمهوری لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
11- پرداخت تمام هزینه های مربوط به مدیریت فرآیند سرمایه گذاری و اخذ اقامت در لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”  توسط سرمایه گذار
12-آماده سازی برای اخذ مدارک تاسیس شرکت و یا هر گونه سرمایه گذاری در لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
13- ارایه اصلاعات و قوانین تجاری وبازرگانی کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن “به اشخاص حقیقی و حقوقی
14- نظارت و بررسی تمام مدارک مربوط به سرمایه گذاری از طریق معاملات املاک و مستغلات ، ثبت شرکت و  شریک تجاری شده توسط وکیل رسمی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
15- تهیه و تحویل مدارک لازم به دفتر اسناد رسمی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
16- درخواست بیمه اجتماعی کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
17- تشکیل پرونده برای اخذ شماره مالیاتی برای اتباع بیگانه در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
18- تشکیل پرونده برای اخذ اقامت و یا کارت اقامت کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
19- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و شریک تجاری در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
20- ثبت نام فرد سرمایه گذار در شهرداری محل در کلیه مناطق کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
21- دادن مشاوره به سرمایه گذار در مورد مسایل مالیاتی در کلیه مناطق کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
22- پرداخت هزینه های وکیل متخصص اقامت کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
23- دادن مشاوره به خریدار درباره کسب و کار ( ثبت شرکت و شریک تجاری ) در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
24- پرداخت هزینه های وکیل متخصص سرمایه گذاری ، معاملات املاک و مستغلات ، اخذ اقامت ، ثبت شرکت و غیره در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
25- تشکیل پرونده برای اخذ اقامت در سفارت کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ” در تهران ( کشور جمهوری اسلامی ایران )
26-امضاء مدارک خرید و قولنامه توسط وکیل متخصص به جای سرمایه گذار در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
27- اخذ دعوتنامه برای خریدار از طرف شریک تجاری یا فروشنده املاک و مستغلات جهت گرفتن ویزای لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
28- ساپورت و کمک خریدار به مدت 90 روز جهت پیگیری کارهای اداری به محض ورود به کشور  لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
29- همراهی خریدار توسط وکیل برای پروسه انگشت نگاری و استهلام عدم سوء پیشینه به محض ورود خریدار به کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
30- کمک و ساپورت خریدار جهت بستن قرارداد با شرکت های آب، برق،گاز و ارایه دهنده خدمات اینترنتی در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
31- اخذ ویزا  ، فروش بلیط هواپیما ، رزرو هتل و هتل آپارتمان ، اجاره آپارتمان ، اجاره سوئیت ، اجاره و خرید اتومبیل در کشور لیتوانی ” اتحادیه اروپا ، شینگن ”
موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مرکز پاسخگویی به سوالات شما با استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه اخذ اقامت ، اخذ ویزا ، سرمایه گذاری ، ثبت شرکت ، گرفتن شریک تجاری ، خرید و پیش خرید ملک ،  قبول وکالت ، خدمات بازرگانی و تجاری ، خدمات بانکی و بین المللی ، خدمات ارزی ، خدمات تسهیلاتی ، خدمات بیمه ای در کشور انگلستان و کلیه کشورهای اتحادیه اروپا و آسیا از جمله امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز کشورهای امریکا ، کانادا و استرلیا و غیره آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی می باشد.به منظور استفاده از خدمات گروه ما تنها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *