اخذ اقامت ( کارت آمایش ) اتباع خارجه و مهاجرین در ایران از روشهای مختلف « موسسه حقوقی و بین المللی سپند آفرین یسنا »
ژوئن 14, 2020

وکیل اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل کیفری ( جزایی ) اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل مدنی ( حقوقی ) اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل ثبت احوال اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها )- وکیل خانواده طلاق و ازدواج اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها )- وکیل ملکی اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل بیمه ای اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل مالیاتی اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل ثبت شرکت اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها ) – وکیل مهاجرتی اتباع خارجه ( مهاجرین و مسافرین خارجی کلیه کشورها )

 اتباع خارجه در ایران اخذ دعوت نامه ، اتباع خارجه در ایران ارسال دعوتنامه ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه توریستی ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه توریستی ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه تجاری ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه تجاری ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه تحصیلی ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه تحصیلی ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه سرمایه گذاری ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه سرمایه گذاری ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه کاری ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه کاری ، اتباع خارجه در ایران و اخذ دعوتنامه ازدواج ، اتباع خارجه در ایران و ارسال دعوتنامه ازدواج ، موسسه حقوقی و بین المللی یسنا

برای اطلاعات بیشتر و تصمیم بهتر می توانید به سایت های موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مراجعه نمایید: 
   www.yasnahome.com
 www.yasnasa.com
 www.yasnairan.com
 www.yasnalawyer.com
 www.yasnamigration.com
اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای توریستی ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای تجاری ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای کاری ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای ازدواج ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای سرمایه گذاری ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای تحصیلی ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای دانشجویی ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای پزشک ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای توریستی یک ماهه ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای توریستی شش ماهه ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ ویزای توریستی یک ساله ایران ، موسسه حقوقی و بین المللی یسنا
مؤسسه حقوقی و بین المللی سپند آفرین یسنا با بهره مندی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی ، ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی مشتمل بر قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، اخذ و ارسال دعوتنامه ، اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ، اخذ تابعیت و شهروندی ( شناسنامه ، کارت ملی ، پاسپورت ) ، اخذ ویزای تحصیلی ، ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی برای اتباع خارجه در ایران می باشد .

اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق سرمایه گذاری ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق کاری ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق ثبت شرکت ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق خرید سهام ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق ازدواج ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق تحصیلی ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق تولد فرزند ، اتباع خارجه در ایران و اخذ اقامت ( کارت آمایش ) ایران از طریق پناهندگی، موسسه حقوقی و بین المللی یسنا

راههای مهاجرت به کشور ایران

1- مهاجرت به کشور ایران از طریق  سرمایه گذاری
2- مهاجرت به کشور ایران از طریق تحصیلی
3- مهاجرت به کشور ایران از طریق کاری ( نیروی متخصص )
4- مهاجرت به کشور ایران از طریق ازدواج
5- مهاجرت به کشور ایران از طریق تولد فرزند
6- مهاجرت به کشور ایران از طریق کسب کار ( ثبت شرکت )
7- مهاجرت به کشور ایران از طریق پناهندگی

اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق سرمایه گذاری ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق کاری ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق ثبت شرکت ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق خرید سهام ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق تحصیلی ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق ازدواج ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق تولد فرزند ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن شناسنامه و کارت ملی ایران از طریق پناهندگی ، موسسه حقوقی و بین المللی یسنا

خدماتی وکلای  موسسه حقوقی و بین المللی یسنا قادر به انجام آن در کشور  ایران برای مهاجرین و اتباع می باشد به شرح ذیل می باشد :

1- قبول وکالت در پرونده های جزایی ( کیفری ) برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
2- قبول وکالت در پرونده های حقوقی ( مدنی ) برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
3- قبول وکالت و مشاوره در اخذ اقامت برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
4- قبول وکالت و مشاوره در اخذ ویزای برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
5- قبول وکالت و مشاوره در رفع ریجکتی ( ریجکت شدن ) برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
6- قبول وکالت و مشاوره در رفع اخراج شدن ( دیپورت ) برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
7-  قبول وکالت و مشاوره در ثبت شرکت و گرفتن شریک تجاری برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
8- قبول وکالت و مشاوره در ثبت شعبه برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
9- قبول وکالت و مشاوره در سرمایه گذاری برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
10- قبول وکالت و مشاوره در امور بازرگانی و تجاری ( صادرات و واردات ، خرید کالا ، حمل و نقل بین المللی ، امور گمرکی و ترخیص کالا ، تنظیم قراردادهای بین المللی ) برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری.
11-  قبول وکالت و مشاوره خرید و پیش خرید و اجاره املاک و مستغلات  مسکونی و اداری و تجاری برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری
12- قبول وکالت و مشاوره در کلیه خدمات بانکی و نقل و انتقالات ارزی برای مهاجرین و اتباع خارجه درکشور ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری

 اتباع خارجه در ایران و ثبت شرکت در ایران ، اتباع خارجه و ثبت شرکت در مناطق آزاد ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت شعبه در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت برند در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت علائم تجاری در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت لوگو در ایران ، اتباع خارجه در ایران و گرفتن کارت بازرگانی در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت شرکت با سهامی خاص در ایران ، اتباع خارجه در ایران و ثبت شرکت با شریک تجاری در ایران ، موسسه حقوقی و بین المللی یسنا

موسسه حقوقي بین المللی یسنا هميار و پشتيبان شماست.

در اين همياري چتر امنيت و اطمينان خاطر بر كليه روابط تجاري شما سايه انداز خواهد بود. ما با ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي تخصصي به شما همواره حقوق شما را تضمين كرده و به شما اين اطمينان خاطر را مي دهيم كه حق را مي شود محافظت نموده و در جريان رسيدگي آنرا احقاق نمود.

به منظور استفاده از خدمات گروه ما تنها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *